AChecker validation success

Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιάς - Μούχας

Το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΜΟΥΧΑΣ ''Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ''» έχει έδρα το κτήριο της τοπικής Κοινότητας Καστανιάς του Δήμου Καρδίτσας. Με τον όρο σύλλογος ''Ο Άγιος Τρύφων'' εννοείται η γεωγραφική περιφέρεια που καλύπτουν οι τοπικές Κοινότητες Καστανιάς- Μούχας του Δήμου Καρδίτσας και οι συνοικίες που ανήκουν σ' αυτές.

Οι γενικοί σκοποί που έχουν τεθεί από το Σωματείο είναι η πολιτιστική, πνευματική, κοινωνική και περιβαλλοντολογική ανάπτυξη των αναφερομένων κοινοτήτων, καθώς επίσης η προαγωγή του κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών του Σωματείου και των κατοίκων των κοινοτήτων Καστανιάς- Μούχας.  Στόχος του επίσης είναι η ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεργασίας, ομοψυχίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών και των κατοίκων των χωριών Καστανιάς και Μούχας και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα απαλλαγμένης κάθε είδους κομματισμού, φανατισμού, διχόνοιας, ρατσισμού, σωβινισμού, ιδιοτέλειας και άλλων ενεργειών, συμπεριφορών και δράσεων ικανών να διασύρουν το Σωματείο και να το οδηγήσουν σε συρρίκνωση, αφάνεια και διάλυση, όπως επίσης η διαρκής μέριμνα και η λήψη πρωτοβουλιών για την βελτίωση της καθαριότητας, της υγιεινής, του φυσικού περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος, την περιβαλλοντολογική αξιοποίηση όλων των κοινόχρηστων χώρων και παράλληλα τη συστηματική διαμόρφωση και ανάδειξη της φυσιογνωμίας της περιοχής.

Επιθυμούμε την ανάπτυξη συνεργασίας μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης, ομοψυχίας και συναδέλφωσης με Πολιτιστικούς Φορείς και άλλα Σωματεία, με Οργανισμούς Κρατικούς ή Ιδιωτικούς, με ομάδες πολιτών και με επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της ευρύτερης έννοιας αυτού, όταν διαθέτουν παρόμοιους με το παρόν στόχους και την επιστημονική και συμβουλευτική στήριξη των μελών του Σωματείου από εξειδικευμένα άτομα, ομάδες ή φορείς για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο παρόν καθώς και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μεμονωμένα μέλη ή ομάδες κατοίκων των κοινοτήτων.

Σημαντικά στοιχεία αποτελούν η εκπόνηση, διαχείριση, υλοποίηση, αξιολόγηση τοπικών, περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών, για λογαριασμό του Σωματείου, σε σχέση με την ευρεία έννοια της πολιτιστικής – πνευματικής –κοινωνικής – περιβαλλοντικής – επιμορφωτικής αναβάθμισης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς επίσης την αξιοποίηση όλων των δυνατών χρηματοδοτήσεων, και επιχορηγήσεων στο Σωματείο, προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, η συστηματική καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Τόπου μας, με τη διάσωση, διατήρηση και προβολή των ιστορικών στοιχείων, των ιδιωματισμών της γλώσσας, των εθίμων και παραδόσεων των κατοίκων, της αρχιτεκτονικής παράδοσης και συνολικά όλων των στοιχείων πολιτιστικής μνήμης

Η συνεχής μέριμνα για τη στήριξη και ανάδειξη σύγχρονων μορφών λαϊκής έκφρασης και δημιουργίας αναδεικνύουν και επιβεβαιώνουν το συνεχές του πολιτισμού μέσα στην ιστορική διαδρομή του ανθρώπου.

Θέλουμε να υπάρχει συστηματική επαφή, στήριξη και στενή συνεργασία καθώς και αξιοποίηση των εμπειριών των απανταχού Αποδήμων, των σωματείων τους και των οργανώσεών τους, στα πλαίσια των σκοπών του παρόντος Σωματείου.

Στοχεύουμε στην ανάπτυξη, αξιοποίηση και ανάδειξη των πνευματικών, καλλιτεχνικών κ.λ.π. δυνάμεων της περιοχής, τη συνεχή μελέτη, μέριμνα, έρευνα, δημοσιοποίηση, προβολή και διεκδίκηση όλων των αναγκών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή, σε έργα υποδομής, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλων συναρμόδιων Φορέων.

Η ανάπτυξη και η διάδοση με κάθε πρόσφορο μέσο, των ιδεών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, του εθελοντισμού, της ευγενούς άμιλλας, του αλληλοσεβασμού, του αντιρατσισμού και της προκατάληψης έχει στόχο τη δημιουργία μίας πολυπολιτισμικής ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας και κυρίως ενός Πολιτισμού της Ειρήνης, βασικού αγαθού του Ανθρώπου. Η ενθάρρυνση των νέων να ενασχοληθούν με τον πολιτισμό, τα γράμματα, τις τέχνες, τον αθλητισμό, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τα προβλήματα που τους απασχολούν είναι πολύ σημαντική.

Τέλος, σημαντικό σημείο αποτελεί η ηθική και υλική συμπαράσταση των ανέργων, των απόρων, των προβληματικών οικογενειών και αναξιοπαθούντων κατοίκων της περιοχής και η στήριξη και προβολή των ελεύθερων επαγγελματιών της περιοχής.

Αν θέλετε να εγγραφείτε στο σύλλογο μας, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής μέλους που θα βρείτε στην επισύναψη της σελίδας και να μας την αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.